OLDVIP

Výhody VIP

 • Získáte prefix [VIP]
 • Získáte 16 emeraldových bloků
 • Získáte přístup do kategorie VIP na našem discord serveru.
 • Můžete mít až 3 residence o velikosti 100×100 bloků.
 • Můžete mít až tři domovy /home
 • Každých 24 hodin můžete použít /kit vip
 • Můžete se najíst pomocí /feed
 • Můžete si opravit nástroje pomocí /repair
 • Můžete si (mimo end) zapnout létání pomocí /fly
 • Můžete si otevřít ender truhlu /ec
 • Můžete si otevřít pracovní stůl pomocí /wb

Výhody EVIP

 • Získáte prefix [EVIP]
 • Získáte 32 emeraldových bloků
 • Získáte přístup do kategorie EVIP na našem discord serveru.
 • Můžete mít až 4 residencí o velikosti 120×120 bloků.
 • Můžete mít až pět domovů /home
 • Každých 48 hodin můžete použít /kit evip
 • Můžete se najíst pomocí /feed
 • Můžete si opravit nástroje pomocí /repair
 • Můžete si (mimo end) zapnout létání pomocí /fly
 • Můžete si otevřít ender truhlu pomocí /ec
 • Můžete si otevřít pracovní stůl pomocí /wb
 • Můžete se vrátit na předchozí pozici pomocí /back
 • Můžete si nastavit svůj čas pomocí /ptime
 • Můžete si nastavit svoje počasí pomocí /pweather
 • Můžete spojit itemy pomocí /condense
 • Můžete si nastavit svou hlavu pomocí /hat