Pravidla

Obecné

 1. Registrací na našem serveru souhlasíte se všemi pravidly a zavazujete se je dodržovat.
 2. Hráč může vlastnit maximálně dva herní účty na jednu IP adresu.
 3. Hráčův herní nick a skin nesmí být vulgární a ani jinak nevhodný. Hráč se nesmí jakýmkoliv způsobem dostat do rozporu s platnými předpisy ČR.
 4. Hráč se nesmí vydávat za jinou, především veřejně známou osobnost.
 5. Je zakázáno spamování v chatu (stejně tak žadonění o členství v A-teamu), propagování jiného minecraft serveru, Youtube kanálu, či jiného projektu.
 6. Je zakázáno vulgární, diskriminační, či urážlivé vystupování. V herním chatu je povolen pouze český a slovenský jazyk.
 7. Je zakázáno používat jakýchkoliv módů, cheatů, hacků, nebo jiných zvýhodňujících modifikací hry.
 8. Hráč je povinen nahlásit členům A-teamu jakoukoliv chybu, v žádném případě této chyby nesmí zneužít.
 9. Každý hráč serveru je povinen dodržovat pokyny členů A-teamu.
 10. Jsme oprávněni kdykoliv změnit, přerušit nebo ukončit naši službu (server) bez předchozího oznámení a uvedení důvodu.
 11. Je přísně zakázáno šíření osobních údajů ostatních hráčů/členů A-teamu bez jejich předchozího svolení.
 12. V případě porušení pravidel je A-team oprávněn hráčům odebrat, zkrátit nebo přerušit výhody (VIP, EVIP) a to bez nároku na vrácení peněz.

Survival

 1. Je zakázané úmyslně ničit svět.
 2. Je zakázané stavět věže 1*1, 2*1, či jiné.
 3. Je zakázané nechávat nedokácené stromy.
 4. Je striktně zakázané ničit stavby jiných hráčů.
 5. Krádeže, či jakékoliv podvodné jednání je na serveru zakázáno.
 6. Je zakázáno stavět farmy, které by zbytečně, nebo cíleně zatěžovaly server.
 7. Abnormální generace nether portálů je zakázaná.
 8. Opakující se zabíjení stejného hráče, nebo tzv. TPkills je na serveru zakázáno.

Porušení pravidel

Porušení pravidel se trestá různými způsoby. Příslušný člen A-teamu sám zhodnotí závažnost porušení pravidel a následně vybere odpovídající způsob trestu. Při opakovaném porušování pravidel se využívají přísnější tresty.

Způsoby trestu

 • Mute
 • Kick
 • Ban na dobu určitou (např. na 24 hodin/3 dny)
 • Permanentní ban
 • IP permanentní ban

Obchod

• Zaplacením objednávky se vzdáváte nároku na vrácení peněz.
• Dokončením objednávky dáváte na vědomí, že jste se detailně seznámili s obsahem zakoupeného předmětu. (zejména výhody VIP, obsah Beden)
• Dokončením objednávky berete na vědomí, že Vám může být zakoupená výhoda odebrána, nebo změněna dle obecných pravidel serveru.
• Berte na vědomí, že objednávky VIP a EVIP nelze kombinovat a ani prodlužovat, je tak nutné VIP zakoupit vždy po jeho skončení.
• Zakoupené předměty Vám budou připsány na herní účet maximálně do 24h po zaplacení objednávky.
• Získané prostředky z našeho obchodu jsou použity striktně na provoz, propagaci a vylepšování serveru.