Pravidla

Obecné

 1. Registrací na našem serveru souhlasíte se všemi pravidly a zavazujete se je dodržovat.
 2. Hráč může vlastnit maximálně dva herní účty na jednu IP adresu.
 3. Hráčův herní nick a skin nesmí být vulgární a ani jinak nevhodný. Hráč se nesmí jakýmkoliv způsobem dostat do rozporu s platnými předpisy ČR.
 4. Hráč se nesmí vydávat za jinou, především veřejně známou osobnost.
 5. Je zakázáno spamování v chatu (stejně tak žadonění o členství v A-teamu), propagování jiného minecraft serveru, Youtube kanálu, či jiného projektu.
 6. Je zakázáno vulgární, diskriminační, či urážlivé vystupování. V herním chatu je povolen pouze český a slovenský jazyk.
 7. Je zakázáno používat jakýchkoliv módů, cheatů, hacků, nebo jiných zvýhodňujících modifikací hry.
 8. Hráč je povinen nahlásit členům A-teamu jakoukoliv chybu, v žádném případě této chyby nesmí zneužít.
 9. Každý hráč serveru je povinen dodržovat pokyny členů A-teamu.
 10. Jsme oprávněni kdykoliv změnit, přerušit nebo ukončit naši službu (server) bez předchozího oznámení a uvedení důvodu.
 11. Je přísně zakázáno šíření osobních údajů ostatních hráčů/členů A-teamu bez jejich předchozího svolení.
 12. V případě porušení pravidel je A-team oprávněn hráčům odebrat, zkrátit nebo přerušit výhody (VIP, EVIP) a to bez nároku na vrácení peněz.

Survival

 1. Je zakázané úmyslně ničit svět.
 2. Je zakázané stavět věže 1*1, 2*1, či jiné.
 3. Je zakázané nechávat nedokácené stromy.
 4. Je striktně zakázané ničit stavby jiných hráčů.
 5. Krádeže, či jakékoliv podvodné jednání je na serveru zakázáno.
 6. Je zakázáno stavět farmy, které by zbytečně, nebo cíleně zatěžovaly server.
 7. Abnormální generace nether portálů je zakázaná.
 8. Opakující se zabíjení stejného hráče, nebo tzv. TPkills je na serveru zakázáno.

Porušení pravidel

Porušení pravidel se trestá různými způsoby. Příslušný člen A-teamu sám zhodnotí závažnost porušení pravidel a následně vybere odpovídající způsob trestu. Při opakovaném porušování pravidel se využívají přísnější tresty.

Způsoby trestu

 • Mute
 • Kick
 • Ban na dobu určitou (např. na 24 hodin/3 dny)
 • Permanentní ban
 • IP permanentní ban

Obchod

Spolupracujeme se společností Tebex Limited (http://www.tebex.io), která je oficiálním obchodníkem s námi vyráběným digitálním obsahem. Pokud si přejete zakoupit licence k používání námi vytvářeného digitálního obsahu,
musíte tak učinit prostřednictvím společnosti Tebex jako našeho licencovaného prodejce a registrovaného obchodníka. Abyste mohli provést jakýkoli takový nákup od společnosti Tebex, musíte souhlasit s jejich podmínkami,
k dispozici na https://checkout.tebex.io/terms. Máte-li jakékoli dotazy týkající se nákupu uskutečněného prostřednictvím společnosti Tebex, včetně, ale nejen žádostí o vrácení peněz, technických problémů
nebo fakturační dotazy, měli byste nejprve kontaktovat podporu společnosti Tebex na adrese https://www.tebex.io/contact/checkout.